Teorien bag

Med Mindful Riding kombinerer jeg min rideteoretiske viden med videnskabelige indsigter fra bl.a. neurobiologi og mindfulness. Jeg bruger viden om hjerne, åndedræt og nervesystem som vigtige redskaber til at skabe et godt samspil mellem hest og rytter.


På den baggrund har jeg defineret fire principper, som tilsammen udgør min tilgang til træning af hest og rytter.


Jeg kalder det Mindful Riding.


De fire principper i Mindful Riding

1. Level of tension

At styre spændingsniveauet - både eget og hestens


Det gode samspil mellem hest og rytter afhænger af rytterens evne til at regulere både sit eget og hestens spændingsniveau.


Spændingsniveauet er nemlig det fundament, som al ridning står på.


Hesten kan mærke sin rytters hjerterytme, og den spejler i udstrakt grad rytterens spændingsniveau. Så er rytteren spændt, stresset eller ufokuseret vil hesten spejle det. Derfor starter mit arbejde oftest hos rytteren, som skal lære at blive opmærksom på sit eget spændingsniveau og sin indvirken på hesten.


I den sammenhæng arbejder jeg med åndedrættet som et vigtigt redskab til at påvirke hjerterytme og spændingsniveau hos rytteren. Jeg bruger forskellige videnskabeligt funderede åndedrætsteknikker, som man ret enkelt kan implementere i sin ridning.


Når rytterens forståelse og redskaber er på plads, kan vi gå videre til hesten. Hesten skal ofte lære en række nye øvelser, som belønner en afspændt reaktion. Her skal hesten erfare, at den afspændte tilstand er et forudsigeligt sted, hvor den altid belønnes for at vente og slappe af.


Når hest og rytter har lært at være i – og kan finde tilbage til - den afspændte tilstand, kan man begynde at arbejde med større niveau af samling og bæring med udgangspunkt i de mere klassiske ridetekniske øvelser og teknikker.


2. Awareness of thoughts

Med fuld tilstedeværelse skærper vi opmærksomheden, når vi rider


En af de fantastiske egenskaber ved heste er, at de er umiddelbare dyr, der i høj grad er tilstede i nuet. Det forventer de også, at vi er. Derfor er det vores ansvar at prøve at ride i nuet. Men det strider næsten imod vores natur som mennesker – vi er eksperter i at analysere fortiden og lægge planer for fremtiden. Så for de fleste mennesker kræver det derfor en (stor) indsats at være tilstede i nuet.


I praksis handler det om for det første at lægge mærke til, når tankerne flyver væk fra vores ridning, for det andet om at være til mentalt til stede. Vi skal fokusere på det, vi laver netop nu - ikke på den øvelse, vi skal ride om to minutter.


Derudover skal vi prøve at få en bevidsthed om hvilke følelser og stemninger, vi har med i vores ridning.

3. Lightness in aids

Hesten bliver aldrig lettere end rytterens første kontakt


Hestene forstår som udgangspunkt ikke de opgaver, vi stiller dem. Derfor er det vigtigt, at vi gør os umage med at kommunikere korrekt med de redskaber, vi har.


Vi skal bruge vores hjælpere med lethed, tydelighed og omtanke, sådan at hesten aldrig er i tvivl om, hvad vi beder den om. Vi skal bruge så lette signaler som muligt og så tydelige/store som nødvendige. En måde at træne lethed i hesten/ekvipagen er ved altid starte med det mindst mulige signal og så gøre signalet større.


I arbejdet med at træne lethed er det vigtigt ikke at være forudindtaget om, hvordan hesten tidligere har været. Vi skal give hesten muligheden for at vise os, hvor langt den er kommet.


4. Embracing the instincts

Gør det rigtige nemt og det forkerte svært


Hesten er et flugtdyr. Fra naturens side er den indrettet til altid at spare på sit kalorieforbrug. På den måde kan den sikre sig, at den altid har nok energi til flugt. Den mekanisme skal rytteren forstå, anerkende og bruge i den daglige træning.


Vi skal hjælpe hesten til at vælge det rigtige svar. Det gør vi ved at gøre den ønskede reaktion til den fysisk letteste, og den uønskede reaktion lidt mere krævende. En vigtig præmis i den sammenhæng er at turde lade hesten lave fejl. Og uden at hesten oplever, at den bliver straffet for dem.​


På den måde vil den ønskede reaktion altid være den, som hesten naturligt vil vælge. Belønningen er efterfølgende, at hesten får ro fra rytteren.


Grundlæggede har hesten har kun mulighed for at løse de opgaver, du stiller, hvis du tager ansvaret for træningen og kommunikerer både tydeligt og respektfuldt.


Det gælder uanset, om målet er, at hesten skal tølte rent, når du rider skovtur, eller du drømmer om at kvalificere dig til landsholdet.